Skip to main content

A személyes adatok védelmére vonatkozó alapelvek és szabályok

Frissítve: 2024.03.01.

Az Ön személyes adatainak védelme rendkívül fontos a Pelikán számára. A jelen személyiadat-védelmi szabályokat azért dolgoztuk ki, hogy információkat nyújtsunk az Ön számára arról, hogyan dolgozzuk fel a személyes adatait, amikor a szakembereinkkel kommunikál az Ügyfélszolgálaton keresztül, ellátogat a www.pelikan.hu portálra a számítógépén keresztül vagy a mobileszközéről, illetve, amikor különféle szolgáltatásokra ad le rendelést.

A „Személyes adatok” olyan természetes személyre vonatkozó információk, aki személyazonossága ismert vagy megállapítható. Ha szeretne átugrani a személyes adatok védelmi alapelveinek és szabályainak konkrét részére, kattintson az alábbi megfelelő hivatkozásra:

 

A. Az ügyfelek Pelikán által feldolgozott személyes adatainak kategóriái

 1. CÉLOK ÉS JOGALAP

  A Pelikán feldolgozza az Ön e-mail címét, telefonszámát, vezetéknevét és keresztnevét, címét a fontos információk kézbesítésének céljából is, amelyek az Ön által megrendelt szolgáltatásokkal/termékekkel kapcsolatosak, valamint a támogató kommunikációt a szerződés létrehozását megelőző, ill. követő fázisban.

  A jogalapot az Ön e-mail címének és telefonszámának feldolgozására a fenti célokra a Pelikán jogos érdeke aziránt, hogy fontos információkat szolgáltasson az Ön számára az Ön által megrendelt szolgáltatásokról/termékekről.

  A Pelikán az Ön e-mail címét az Ön megrendeléséhez történő hozzásorolásának céljára is feldolgozza, amikor az ügyfélszolgálatunk képviselőivel kommunikál. Az ilyen feldolgozás jogalapját a jogos érdekünk képezi, hogy minőségi ügyfélszolgálati támogatást nyújthassunk Önnek.

  Ha hozzájárulását adja a marketing információk és a hírlevél kézbesítéséhez a Pelikán által, a Pelikán feldolgozza az Ön e-mail és telefonos kapcsolat címét a marketing információk és hírlevél küldésének céljára is a különféle termékekről és szolgáltatásokról, amelyeket a www.pelikan.sk portál segítségével kínálunk. Az Ön e-mail címének e célból történő feldolgozásához tartozó jogalap az Ön hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja a marketinges e-mailjeink alsó részében található megszüntető link segítségével, a közvetlen lejelentkezéssel a www.pelikan.hu portálon, vagy a Pelikán ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétellel a www.pelikan.hu vagy a szallas@pelikan.hu címen. Abban az esetben, ha hírlevelinket nem nyitja meg 6 hónapig, felhívjuk figyelmét, hogy újítsa  meg hozzájárulását. Amennyiben nem fog újra hozzájárulni 30 nap elteltével, nem fogunk Önnek további marketing információkat/ hírleveleket kézbesíteni. E-mail címét 6 hónapig még megőrizzük, mi alatt értesíteni fogjuk Önt a hírleveleinkre való feliratkozásának lehetőségéről. Amennyiben 30 nap alatt nem iratkozik fel újra hírlevelinkre, e-mail címét töröljük adatbázisunkból.

  A marketinginformációk és hírlevelek kiküldése során a Pelikán jelenlegi ügyfelei számára, a szokásos személyes adatokat kezeljük.

  A Pelikán az Ön keresztnevét, vezetéknevét és e-mail címét a www.pelikan.hu portálon keresztül kínált különböző termékekről/szolgáltatásokról szóló marketing információk és hírlevelek küldése céljából kezeli.

  A Pelikán harmadik fél felhőszolgáltatásait, például a Mailgunt használja az e-mailek kiküldéséhez. Ezek a rendszerek nyomon követik az ezekkel az e-mailekkel kapcsolatos tevékenységeket, például azt, hogy a címzett megnyitotta-e azokat, rákattintott-e az e-mailekben található linkekre, és kattintás után vásárolt-e. Ezen adatok alapján a Pelikan elemzi az általa küldött e-mailekkel való interakció szintjét. Az Ön e-mail címének e célból történő feldolgozásának jogalapja a Pelikán jogos érdeke, hogy Önt mint a pelikan.hu portálon már terméket/szolgáltatást vásárolt ügyfelet tájékoztassa az aktuális árakról, kedvezményekről, utazási tippekről, hírekről és akciókról. Ebből a célból az Ön e-mail címét a hírlevéllel való utolsó interakciótól számított 4 évig vagy addig kezeljük, amíg le nem iratkozik a hírlevélről.

I. A PELIKÁNNAL TÖRTÉNŐ KOMMUNIKÁCIÓ SORÁN FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK

Amikor Ön az ügyfélszolgálatunk képviselőivel kommunikál e-mailben, telefonon, online vagy személyesen, olyan személyes adatokat rögzítünk, mint az Ön vezetékneve, keresztneve, címe, telefonszáma és e-mail címe, Facebook ID. Ezeknek a személyes adatoknak a címzettjei lehetnek: Whatsapp, MessengerPeople,  Apple Business Chat vagy Facebook, ha az ügyfél a csevegést használja a www.pelikan.hu weboldalon vagy a facebook oldalon https://hu-hu.facebook.com/Pelikan.repulojegy?fref=nf

Eseménynaplókat is létrehozhatunk, amelyek hasznosak a portálunk használatával összefüggő problémák diagnosztizálásában és információkat jegyezhetünk fel a támogatással vagy szolgáltatással kapcsolatos problémáról. Az ügyfeleink részére nyújtott szolgáltatásaink tökéletesítése érdekében a vonatkozó törvények határain belül rögzíthetjük és ellenőrizhetjük az ügyfélszolgálat képviselőivel folytatott beszélgetéseket és elemezhetjük a visszacsatolást, amelyet részünkre a felhasználók adnak az önkéntes ügyfélvélemény-kutatások segítségével.

 1. CÉL ÉS JOGALAP

  Ezen információkat az ügyfél- és terméktámogatás nyújtásának céljára használjuk, valamint az ügyfél- és terméktámogatás minőségének és típusainak követésére, amelyet ügyfeleink számára biztosítunk. Az ilyen információk feldolgozásának jogalapját ilyen célokra a Pelikán jogos érdeke képezi, hogy minőségi ügyféltámogatást nyújtson az Ön számára.

II. A PELIKÁNNAL/PELIKÁN SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ SZERZŐDÉSKÖTÉS SORÁN FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK

 1. SZOKÁSOS SZEMÉLYES ADATOK

  Amennyiben Ön szolgáltatást/terméket rendel a www.pelikan.sk weboldalon keresztül, a Pelikán rögzíti az Ön vezetéknevét, keresztnevét, nemét, születési dátumát, e-mail címét, postacímét és telefonszámát, bizonyos szolgáltatások esetén az állampolgárságát, az útiokmánya számát, a lejárta dátumát, a kibocsátó országot, az úti okmányok másolatát és az aláírását. Az Ön bankkártyájának adatai, amelyeket feldolgozunk, a következőek: a bankkártya száma (az első hat és utolsó négy számjegy), a kártyabirtokos vezetékneve és keresztneve, a kártya lejárati dátuma, valamint a kártyabirtokos aláírása. E személyes adatok címzettje a fizetések közvetítésével foglalkozó társaság is, amely megfelel a bankkártyák adatainak feldolgozásával kapcsolatos biztonsági szabványoknak. A VÚB a.s. társaság, mint a fizetési átjáró kezelője, harmadik fél pozícióban, információkat dolgoz fel az ügyfelek bankkártyáiról, amikor a Pelikán ügyfelei bankkártyát használnak a www.pelikan.hu portálon történő vásárlás befejezéséhez.

  Amennyiben a fizetést számláról való banki utalással hajtja végre, cégünk adatként dolgozza fel a számlatulajdonos nevét és a számla a számát. Amennyiben a számlánkra való készpénzbefizetéssel fizet, feldolgozzuk a befizetést végrehajtó személy nevét. Ezeket a személyes adatokat a bankok gyűjtik be, amelyek rendszerein keresztül a befizetés megvalósult.

  A Pelikán rögzíti az Ön vezetéknevét, keresztnevét, nemét, születési dátumát, e-mail címét, postacímét és telefonszámát, bizonyos szolgáltatások esetén az állampolgárságát, az útiokmánya számát, a lejárta dátumát és a kibocsátó országot, valamint a bankkártyája adatait, hogy feldolgozhassuk az Ön megrendelését. Ezen adatok feldolgozásának jogalapját a szerződés teljesítése, vagy a szerződéskötés előtti intézkedések elvégzése képezi az Ön kérelme alapján.  Az Ön személyes adatait a csalásfelderítési folyamataink keretén belül is feldolgozzuk. Az Ön személyes adatainak e célra történő feldolgozásának jogalapját a jogos érdekünk képezi a Pelikán és ügyfeleink védelme iránt a csalárd ügyletek iránti kísérletekkel szemben.

  Kivételes esetekben olyan személyes adatok feldolgozására is sor kerülhet, amelyek az Ön születési anyakönyvi kivonatában szerepelnek, azaz az Ön nevén, nemén, születési idején, születési helyén, személyi számán és állampolgárságán kívül az Ön apjának, illetve anyjának neve és születési neve, születési ideje, személyi száma és állampolgársága. További kivételes esetekben az Ön gyermekének/unokájának születési anyakönyvi kivonatában szerepelő személyes adatok feldolgozására is sor kerülhet, úgymint a gyermek neve, neme, születési ideje, születési helye, személyi száma és állampolgársága, valamint a gyermek mindkét szülőjének neve és születési neve, születési ideje, személyi száma és állampolgársága. Ezen kívül olyan személyes adatok feldolgozására is sor kerülhet, amelyek az Ön házassági anyakönyvi kivonatában szerepelnek, azaz az Ön nevén, születési nevén, születési idején, születési helyén, személyi számán és állampolgárságán kívül az Ön házasságkötés előtti családi állapota, szüleinek neve és születési neve, ugyanezek az adatok az Ön házastársára vonatkozólag, valamint az Ön gyermekei megállapodás szerinti vezetéknevének hímnemű és nőnemű alakjai. Az ilyen esetben az adatkezelés célja – a légitársaságtól/utazási irodától való visszatérítés igénylése kapcsán – az Ön mint ügyfél és azon személy közötti rokoni kapcsolat igazolása, aki érintett abban az eseményben, amely miatt Ön nem használhatja ki a megrendelt szolgáltatásokat. Ilyen esemény jellemzően közeli hozzátartozó halála vagy súlyos sérülése, kórházba kerülése stb. Ezen adatok kezelésének jogalapja általában az Ön és a légifuvarozó/utazási iroda közötti szerződés, amely ilyen esetekben lehetőséget nyújt a repülőjegy/üdülés árának teljes/részleges visszatérítésére. További jogalap lehet a Pelikánnal kötött szerződés, amely szállítási szerződéskötési közvetítőként/utazási irodaként az üdülés beszerzéséről szóló szerződés megkötése esetén megpróbálja az Ön kérésére elintézni a repülőjegy/üdülés árának visszatérítését a légifuvarozótól/utazási irodától.

 2. A SZEMÉLYES ADATOK KÜLÖNÖS KATEGÓRIÁJA

  Kivételesen a személyes adatok különös kategóriáját is feldolgozzuk, amelybe az Ön egészségügyi állapotáról szóló információk, valamint az Ön útiokmányaiban szereplő biometrikus adatai is beletartoznak.

  Az egészségügyi állapotról szóló információk feldolgozása a szállítóktól (légitársaságoktól) történő rendkívüli visszatérítés igénylésének céljából történik, az Ön által ki nem használt, kötelező erejű szolgáltatások kapcsán. Továbbá, kezelhetjük az egészségügyi állapotát érintő információkat is, mégpedig a szállításra vonatkozó speciális szolgáltatások igényléséhez, reptéri vagy szállítás során szükséges speciális asszisztencia kéréséhez, éspedig pl. diétás étel igényléséhez, kerekesszék szállításához, vakvezető kutya szállításához stb. is.   

  A biometriai adatokról szóló információkat a vízumokkal kapcsolatos ügyintézés céljából dolgozzuk fel az ügyfelek számára a megfelelő képviseleti hivataloknál, akik az ilyen személyes adatok címzettjei. A vízumokkal kapcsolatos ügyintézésben néhány országba az EVENT TOURISM s.r.o. nyújt számunkra segítséget. Az iratokat, esetlegesen azok másolatát a Slovak Parcel Service, s.r.o. futárszolgálat segítségével továbbítjuk.

  A személyes adatok különös kategóriája feldolgozásának jogalapját a szerződés teljesítése képezi. A személyes adatok speciális kategóriáinak feldolgozására nagyobb figyelmet és óvatosságot szentelünk.

III. Az Én Pelikánom fiók létrehozása során feldolgozott személyes adatok

 1. CÉLOK ÉS JOGALAP

  Amikor létrehozza az Én Pelikánom fiókját, arra kérjük, adja meg az e-mail címét. A Pelikán feldolgozza az Ön e-mail címét, mert azt Ön a jelszóval együtt a fiókjába történő bejelentkezéshez használja. Az Ön e-mail címének e célra történő feldolgozásának jogalapját a Pelikán jogos érdeke képezi az Ön fiókjának biztonsága iránt.

  A Pelikán az Ön e-mail címét fontos információk kézbesítésének céljára is feldolgozza az Ön termékeiről, alkalmazásairól vagy az Én Pelikánon fiókról. A jogalapot az Ön e-mail címének és nevének feldolgozására a fenti célokra a Pelikán jogos érdeke aziránt, hogy fontos információkat szolgáltasson az Ön számára a biztonsággal vagy egyéb információkkal kapcsolatban az Ön termékeiről, alkalmazásairól vagy az Én Pelikánom fiókjáról.

  Ezenfelül az Én Pelikánom fiókon keresztül, amely tartalmazza az Ön vezetéknevét, keresztnevét, nemét, születési dátumát, telefonszámát, lakcímét, állampolgárságát, úti okmánya számát, érvényességi idejét és a kiállító hatóságot egyszerűbben hozhatja létre a szolgáltatás-megrendeléseit a portálunkon. A fiókban olyan személyekkel kapcsolatos adatokat is elmenthet, akik számára a szolgáltatásokat megrendeli, ha ahhoz megkapta a hozzájárulásukat – az ilyen esetben a vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, állampolgárság, úti okmány száma, érvényességi ideje és a kibocsájtó hatóság kerül feldolgozásra. Ezek az adatok nemcsak az Én Pelikánom fiókon, hanem a Repjegykirály alkalmazáson keresztül is elérhetőek, amelyet a Google Play-ben és az AppStore-ban talál. 

  E személyes adatok feldolgozásának jogalapját a szerződés létrehozása előtti fázis egyszerűbb lebonyolítása képezi, azaz az Ön megrendelésének teljesítése és a szerződés létrehozása.

IV. A Pelikan által szervezett versenyekbe való bekapcsolódás során feldolgozott személyes adatok

 1. CÉLOK ÉS JOGALAP

  Ha bekapcsolódik a Pelikan által szervezett versenyekbe, a Pelikan feldolgozhatja a versenybe történő jelentkezés során megadott személyes adatait, mint vezeték- és utónév, e-mail cím. A feldolgozás célja a verseny lebonyolítása és a versenyben részt vevők azonosítása. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja a jogos érdekünk, éspedig a verseny szervezése.

  Ha győztesként kerül ki a versenyből, a nyeremény feldolgozása és kézbesítése céljából további adatait is feldolgozhatják, mint lakcím, születési dátum, telefonszám.

  Személyes adatait 4 évig tároljuk, éspedig jogos érdekeink védelme céljából, reklamációs és egyéb eljárás céljaira. A versenybe való jelentkezés során jóváhagyását kérjük ahhoz, hogy nyeremény esetében közzétehessük a vezetéknevének első betűjét és utónevét a www.pelikan.hu  oldalon valamint a Facebook közösségi oldalon https://hu-hu.facebook.com/Pelikan.repulojegy/ . Jóváhagyás esetében az adatokat 1 évig kezeljük. A jóváhagyás megtagadása nem ok a versenybe való jelentkezés elutasításához.

V. SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN VALÓ RÉSZVÉTELNÉL ÉS SAJTÓKÖZLEMÉNYEK KÜLDÉSÉNÉL FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK

 1. CÉL ÉS JOGALAP

  Ha a Pelikán által szervezett sajtótájékoztatón vesz részt, a vezetéknevét és utónevét, e-mail címét és esetleg a munkáltatójának nevét dolgozzuk fel, éspedig a jelenlévők nyilvántartása céljából. Az említett személyes adatok feldolgozásának jogalapját a Pelikán jogos érdeke képezi, éspedig sajtótájékoztató szervezése és arra vonatkozó közlemények feldolgozása. Személyes adatait 1 évig tároljuk. Ha szeretne rendszeres sajtóközleményeket kapni, jóváhagyása alapján, a Pelikán e célból feldolgozza a vezetéknevét, utónevét, e-mail címét, esetleg a munkáltatójának nevét. A jóváhagyást 2 évre adja, és azt részben vagy egészben bármikor visszavonhatja, a dpo@pelikan.sk e-mail címre küldött kérelemmel.

VI. A REPJEGYKIRALY.HU PORTÁLON KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

A repjegykiraly.hu portál célja a portál látogatóinak és a Pelikán iroda potenciális ügyfeleinek utazásokkal, üdülésekkel, úti célokkal és az utazások szempontjából érdekes egyéb információkkal kapcsolatos tájékoztatása. Az olvasó reagálhat a konkrét cikkekre, kommentelheti azokat, ill. kérdéseket tehet fel, mindeközben a Pelikán iroda munkatársaival kommunikál. Az ilyen formában történő online kommunikáció során hozzájutunk az Ön személyes adataihoz – nevéhez, e-mail-címéhez.

 1. AZ ADATGYŰJTÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

  A szóban forgó adatok kezelésének a célja az ügyfeleink számára nyújtott ügyfél- és terméktámogatás, valamint az ügyfél- és terméktámogatás minőségének és típusainak figyelemmel kísérése. Az ilyen célokat követő adatkezelés jogalapja tehát a Pelikán azon jogos érdeke, hogy Önök számára kiváló minőségű ügyféltámogatást nyújtson.

VII. SZEMÉLYES ADATOK, AMELYEKET A PELIKÁN ÁLTAL KÍNÁLT SZOLGÁLTATÁSOK PROMÓCIÓJA SORÁN, ÜGYFÉLÉRTÉKELÉSEKEN KERESZTÜL DOLGOZUNK FEL

Amennyiben értékelést írna a Pelikánon keresztül vásárolt szolgáltatásokra, a Pelikán feldolgozza az Ön nevét, vezetéknevét, e-mail címét és magát az űrlapon megadott értékelést. A személyes adatok címzettjei felhőszolgáltatók is lehetnek.

 1. CÉL ÉS JOGALAP

  Célja a Pelikán által kínált szolgáltatások népszerűsítése vásárlói véleményeken keresztül, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

B. A PELIKÁN ÁLTAL KÍNÁLT ÁLLÁSOK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATAINAK ÉS A SIKERES, KIVÁLASZTOTT JELÖLTEK LISTÁJA

Amennyiben érdeklődik a Pelikánnál történő munkavégzés iránt, akár saját kezdeményezésére, akár egy meghirdetett kiválasztási eljárás alapján valamelyik megüresedett álláshelyre, a Pelikán feldolgozza az Ön személyes adatait, amelyek tartalmazzák pl. az Ön önéletrajzát, mégpedig a következőkkel együtt: egyetemi cím, vezetéknév, keresztnév, nem, születési dátum, telefonos kapcsolat, e-mail cím, lakóhely címe, fénykép, adatok a megszerzett iskolai végzettségről, adatok a szakmai tapasztalatáról és eddigi karrierjéről (a jelenlegi és korábbi munkáltató meghatározása, szakmai irányultság, díjazások, a legnagyobb szakmai eredmények, nyelvi készségek és szakmai ismeretek), illetve hobbik, mint opcionális, önkéntesen megadható adatok. Az Ön által megadott adatok hitelességét és teljességét a Pelikán az Ön által megadott alanyoknál ellenőrizheti.

 1. CÉLOK ÉS JOGALAP

  E személyes adatok feldolgozásának célja a Pelikán jövőbeli alkalmazottainak kiválasztása. A jogalapot a Pelikán jogos érdeke képezi a lehető legmegfelelőbb jelöltek kiválasztása iránt az egyes betöltetlen állásokra, valamint az Ön akaratnyilvánítása a Pelikán által kínált állásra történő pályázatra. Mivel nem sikerülhet minden első próbálkozásra, a Pelikán az Ön személyes adatait még 3 évig megőrzi annak érdekében, hogy az Ön számára megfelelő megüresedés vagy új álláshely létrehozása esetén állásajánlattal kereshessük meg Önt.

  Amennyiben sikeres volt a kiválasztási eljárásban és megállapodott a Pelikánnal a szakmai együttműködésről, akár tartós munkaviszonyban vagy a Munka Törvénykönyve szerinti valamely megállapodás-típussal, a fent meghatározott személyes adatokon kívül feldolgozzuk az Ön további személyes adatait is, mégpedig a munkajogi előírások, az egészségbiztosítási és társadalombiztosítási előírások, adójogszabályok, stb. alapján. Ilyen személyes adatok lehetnek főként az Ön személyi száma, személyi igazolvány száma, az egészségbiztosító, amelynél biztosítással rendelkezik, a családi állapota, a tény, hogy vannak-e gyermekei és azok száma (az adókedvezmény érvényesítésénél), valamint az adat, hogy rendelkezik-e súlyos egészségügyi fogyatékosságot igazoló igazolvánnyal. Amennyiben munkába kell állnia nálunk, kötelesek vagyunk a hatályos jogi előírások alapján arra kérni Önt, hogy vegyen részt a belépéskori egészségügyi vizsgálaton, amelynek eredménye egy adat lesz, hogy Ön egészségügyileg alkalmas-e a nálunk történő munkavégzésre. Ezenfelül rendszeresen biztosítunk az Ön számára az ellenőrzést a munkaorvosi szolgáltatás keretén belül és az eredményeiről szóló, törvényben meghatározott adatokat, amelyeket az Ön részére az adott orvos ad ki, feldolgozzuk. A jogalapot ebben az esetben a munkavállalók adott munka elvégzésére való egészségügyi alkalmasságára vonatkozó, hatályos jogszabály képezi, valamint a foglalkozás-egészésgügyi szolgálattal kapcsolatos jogszabály. A fentebb feltüntetett személyes adatokon kívül, a Pelikán feldolgozza a családtag elérhetőségét is, annak munkavállalóhoz fűződő viszonyát, rendkívüli helyzetek esetében történő kapcsolatfelvétel céljából (pl. munkabaleset, igazolatlan munkahelyi hiányzás, stb.) A feltüntetett személyes adatot a szükséges ideig tárolják, legalább azonban a munkajogi viszony fennállási ideje alatt.

C. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái

A Pelikán egy olyan vállalat, amely vállalatok szolgáltatásait közvetíti a világ minden tájáról. Az Ön által megrendelt szolgáltatások/termékek biztosításának céljából elképzelhető, hogy az Ön személyes adatait más országokban található más társaságok részére is át kell adnunk. 

Amennyiben Ön ügyfelünk, az Ön által megrendelt szolgáltatásoktól függően mindenekelőtt olyan szállítók részére adjuk meg az Ön személyes adatait, akikkel Ön vagy mi szerződést hoztunk létre a megrendelt szolgáltatások teljesítésének keretén belül. Ilyen címzettek mindenekelőtt a légi fuvarozók, akik az utasok szállításáról gondoskodnak, az elszállásolást biztosító intézmények, utazási irodák, utazási ügynökségek, biztosítók, autókölcsöntést közvetítő társaságok és autókölcsönzők, nagykövetségek, konzulátusok, a vasúti, hajó-, autóbusz- vagy személyes közlekedést biztosító szállítók, valamint a pénzügyi igazgatási hatóságok.

Amennyiben Ön munkavállaló, az Ön személyes adatai megadásra kerülnek az egészségbiztosító, a társadalombiztosító, a pénzügyi közigazgatási hatóság, valamint további illetékes államigazgatási szervek részére, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  

 1. Egyéb szolgáltatók

  A Pelikán olyan harmadik felek, mint pl. a Mandrill vagy Mailgun felhőszolgáltatásait használja, akik segítenek az e-mailek kiküldésében. E szolgáltatások az ilyen e-mailekkel összefüggő tevékenységeket követik, például, hogy a címzettjük megnyitotta-e őket, rákattintott-e az e-mailekben található hivatkozásokra, és hogy a kattintás után vásárlást hajtott-e végre. A Pelikán ezen adatok alapján elemzi az interakció mértékét az e-mailekkel, amelyeket küld.

  A Pelikán a Slovak Parcel Service futárszolgálatot használja bizonyos megvásárolt termékek (pl. parkolókártyák) kiküldéséhez az ügyfél részére.

D. Cookie-fájlok, pixelek és használatuk

A cookie-fájlok kis adatdarabkák, amelyek a weboldalakon való böngészés közben kerülnek a böngészőjébe vagy mobilkészülékére. A pixelek internetes oldalakon vagy e-mailekben található kis képek vagy „kóddarabkák”, amelyek információkat gyűjtenek az Ön böngészőjéről vagy mobilkészülékéről, és némelyik cookie-t is képes lementeni.

Ha weboldalunkat ismételten meglátogatja, a cookie-knak köszönhetően egy bizonyos ideig emlékszünk az Ön által megadott adatokra. Ezen kívül az oldal „felismeri” Önt, és olyan információt nyújt, ami érdekli, gondoskodik róla, hogy ne ismétlődjenek a korábban már megjelenített reklámok, vagy lehetővé teszi a belépést, illetve a webes környezet korábbi látogatásai során kitöltött adatok kiegészítését, és ezen információk alapján releváns tartalmat jelenít meg, valamint olyan tevékenységeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek feltételezésünk szerint hasznosak lehetnek az Ön számára. A cookie-k „élettartama” különböző, mégpedig:

 • munkamenet-cookie – a böngésző bezárásával törlődnek
 • állandó cookie – weboldalaink böngészését követően is mentve maradnak a készülékén

A weboldalunk látogatása során a süti fájlokat a szolgáltatásaink minőségének javítására és személyre szabott tartalom megjelenítése céljából használjuk. Ezek elemző eszközök, amelyek segítenek megértenünk viselkedését a weboldalainkon, és ezzel az Ön számára releváns tartalmakat megjeleníteni. A cookie-fájlok használhatók a weboldal használatával kapcsolatos statisztikai adatok céljából az egyes látogatók egyéni azonosítása nélkül.

Milyen cookie-kat értékelünk ki?

 • Munkamenet cookie-k – Ezeket a cookie-kat arra használjuk, hogy rögzítsék és elemezzék a weboldal látogatóinak viselkedését, és ennek alapján javítsák a weboldal funkcionalitását és megjelenését. Ha ezeket a cookie-kat letiltja, nem tudjuk garantálni oldalaink teljes működőképességét.
  • Az iPerceptions a webes ügyfelek kiszolgálására, a weboldalunkkal és szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzések gyűjtésére szolgál. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • A New Relic a webhely legtöbbet keresett és legtöbbet kattintott részeinek nyomon követésére szolgál. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Az Optimizely a webhelyen végzett A/B tesztek kiértékelése alapján a vásárlói viselkedés elemzésére szolgál. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Google Analytics – A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Bloomreach - Ezek a sütik (cookies) segítenek a Bloomreach platform használatában, amelyek segítenek megértenünk viselkedését a weboldalainkon, és ezzel az Ön számára releváns tartalmakat megjeleníteni. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
 • Marketingcookie-k – A megjelenített tartalom és reklámok optimalizálására szolgálnak, tekintetbe véve a látogató szokásait és a megbízók marketingkommunikációjának hatékonyságát. Ennek köszönhetően például nem mutatnak feleslegesen gyakran olyan témára vonatkozó reklámokat, amelyek Önt nem érdeklik.
  • Google: A Google Analytics, az AdWords conversions, a Google Dynamic Retargeting, a Tag Manager a webhelystatisztikák és a felhasználók demográfiai kategóriáinak, érdeklődési körüknek és a webhelyeken tanúsított viselkedésüknek, valamint a webhelyhez való csatlakozáshoz használt eszközökre vonatkozó információknak a nyomon követésére szolgál. A Google Search Console-t is használjuk, mert segít megismernünk, hogyan találják meg a látogatók weboldalainkat, és segít optimalizálni a keresőnket. Szerezzen további információkat arról, hogyan lehet ezeket az elemzési adatokat használni, hogyan tudja használatukat szabályozni, és hogyan tudja visszavonni adatai használatának engedélyezését.
  • Facebook: A Custom Audience, Connect, Social Plugins – Facebook Custom audience egy olyan eszköz, ami lehetővé teszi, hogy a reklámokkal egy meghatározott embercsoportot célozzunk meg a Facebookon, a Facebook Connect pedig interakciót tesz lehetővé a Facebook-fiókok és más weboldalak között. A Facebook Social Plugins lehetővé teszi más weboldalak tartalmának megosztását a Facebookon. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • A ClickTripz a konverzió növelésére és a hirdetések személyre szabására szolgál a webhelyen. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Az AppNexus lehetővé teszi és optimalizálja a webhelyen megjelenő hirdetéseket. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Az RTB House az egyéni vásárlási szokásokat és preferenciákat figyelembe vevő retargeting online hirdetésekhez használatos. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.
  • Twitter: Button, Syndication. A Twitter Button weboldalalak tartalmának megosztására szolgál a Twitter közösségi hálózatán. A Twitter Syndication a tartalom újra közzétételére szolgál, hogy szélesebb közönséget érjen el. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információt a weboldalukon talál.

Automatizált döntés és profilozás

Abban az esetben, ha rendelkezünk a beleegyezésével, hogy személyes adatait marketingcélokra kezeljük, ezeket összekapcsoljuk a weboldalon belüli aktivitásával kapcsolatos információkkal. Ennek az összekapcsolásnak a célja, hogy jobban megismerjük preferenciáit és érdeklődését, és ezek alapján jobban Önre szabjuk az ajánlatot, valamint személyre szabjuk a webes tartalmat.

Ön bármikor tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen, vagy ha az automatizált döntés hatással lenne az Ön jogaira és szabadságaira, kérhet tőlünk egyedi döntést. A hozzájárulás visszavonásának módját alább, az Elérhetőségek részben ismertetjük.

A böngészési adatok megőrzésének időtartama

A cookie-adatokhoz társított információkat az Ön által adott hozzájárulásnak vagy az Ön és köztünk fennálló szerződéses kapcsolat időtartamának megfelelően tároljuk. A cookie-k és a mi rendszerünk kombinált adatait a gyűjtés céljának eléréséhez feltétlenül szükséges ideig, de legfeljebb 13 hónapig őrizzünk meg.

E. 16 év alatti gyermekek

Mivel a portálunk segítségével kínált szolgáltatások 16 évnél fiatalabb személyek számára is szólhatnak, az ilyen személyek adatait csupán a megrendelés feldolgozásának céljából, a megrendelt szolgáltatások helyes közvetítéséhez és befoglalásához, valamint ügyfélszolgálat biztosításának céljából dolgozzuk fel. E személyek adatai feldolgozásának jogalapját a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötés előtti intézkedések elvégzése képezi az ügyfél kérelme alapján.

A közvetlen marketing és szolgáltatások promóciójának céljára 16 évnél fiatalabb személyek személyes adatait egyáltalán nem dolgozzuk fel.

F. A személyes adatok védelmi szabályainak frissítése

Az új szolgáltatások és termékek hozzáadásával, a jelenlegi kínálatunk javításával, valamint az egyes technológiák és törvények változásával összefüggésben e személyesadat-védelmi szabályokat folyamatosan módosíthatjuk. E személyesadat-védelmi szabályok legutóbbi felülvizsgálatának dátumát megtalálja a jelen oldal tetején a „Frissítve” kifejezésnél. Minden változás a módosított személyesadat-védelmi szabályok közzétételének pillanatában lép hatályba.

G. Személyes adatok megőrzése

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg a hozzájárulását fenntartja, amíg jogos érdekünk fűződik azok megőrzéséhez, vagy amíg számunkra ilyen kötelezettséget írnak elő a hatályos jogszabályok. A meghatározott megőrzési idő lejártát követően, amely az Ön személyes adataira vonatkozik, az adatok törlésre kerülnek.

Alul „Az Ön jogai” című részben található az Ön adatok törléséhez fűződő jogának leírása.

H. Elérhetöségek

Ha további kérdése van adatai kezelésével, jogai érvényesítésével kapcsolatban, vagy ha kapcsolatba kíván lépni adatvédelmi biztosunkkal, személyesen a címünkön:

pelicantravel.com s.r.o. (üzemeltető)
Pribinova 17954/10
811 09 Bratislava
Slovenská republika

vagy e-mailben a dpo@pelikan.sk címen léphet velünk kapcsolatba, vagy töltse ki az űrlapot.

Ha a válaszunkkal nem elégedett, és gyanúja szerint nem megfelelően dolgozzuk fel személyes adatait, forduljon felügyeleti szervünkhöz, az Adatvédelmi Hatósághoz a https://www.naih.hu/general-information.html weboldalon.

I. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet értelmében Ön kérheti a Pelikántól a személyes adataihoz való hozzáférést, valamint gyakorolhatja az alábbi jogait:

 • kiderítheti, hogy a Pelikán kezeli-e az Ön személyes adatait, és ha igen, mi az adott adatkezelés indoka
 • személyes adatok helyesbítéséhez való jog – ennek értelmében Ön kijavíthatja az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos hiányos, pontatlan információkat
 • személyes adatok törléséhez való jog – ennek értelmében Ön kérheti cégünktől személyes adatainak törlését, amennyiben azok további kezelése okafogyottá vált
 • a személyes adatok hordozhatóságára vonatkozó jog – jogában áll személyes adatait elektronikus és strukturált formában átvinni a Pelikántól más szervezethez
 • az adatkezelés korlátozására vonatkozó jog – kérheti cégünktől a személyes adatai feldolgozásának meghatározott időre való felfüggesztését, pl. amíg igazoljuk azok pontosságát vagy az adatkezelés indokát
 • a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog – jogában áll tiltakozni, ha személyes adatainak kezelése az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, de ezt az adatvédelmet igénylő érintett érdekei vagy jogai felülírják, különösen, ha gyermekről van szó. Jogában áll továbbá tiltakozni személyes adatainak direkt marketing céljaira szolgáló felhasználása ellen, beleértve az olyan körülmények elleni tiltakozást, amelyben Ön kizárólag automatikus adatkezelésen alapuló döntéshozatallal érintett, a profilalkotást is beleértve.  
 • hozzájárulásának visszavonására vonatkozó jog – amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulásával kezeljük, Önnek jogában áll ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni

felügyeleti hatósághoz való panaszbenyújtás joga – ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem áll összhangban az érvényes jogszabályban előírtakkal, panaszával az adatvédelmi feladatokat ellátó Szlovák Adatvédelmi Hivatalhoz (Úrad na ochranu osobných údajov SR) fordulhat

Amennyiben hozzáférést szeretne kérni a személyes adataihoz, azok javítását vagy törlését, továbbá, ha érvényesíteni szeretné a jogát a feldolgozás korlátozására vagy tiltakozni az adatai feldolgozása ellen, kérem, töltse ki és küldje be részünkre az alábbi űrlapot.